Előadások és szerzők


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Összes
Szekció:
 

Hidrogeológia, környezetföldtan

A Darcy-féle áteresztőképességi együttható eloszlásának vizsgálata a Lágymányosi-öblözet területén PDF
Balázs Szívós, Rózsa Csoma, Miklós Gálos
Hol várható buzgár megjelenése? PDF
László Nagy
A belvízveszély földtani okai PDF
László Kuti, Tamás Müller, Ildikó Barsi
A tatai források hidrogeológiai vizsgálata PDF
Márton Maller, Géza Hajnal
A 2013. évi dunai árhullám néhány tanulsága Mohács példáján PDF
József Mecsi, József Schubert
Riolittufa és durva mészkő oldott állapotú ólom (II) ion megkötési képességének vizsgálata PDF
Gabriella Németh, Lilla Mlinárik, Ákos Török

Geotechnika

Talajmechanikai paraméterek megbízhatóságának elemzése PDF
István Kádár
Reológiai jellemzők vizsgálata a geotechnikában PDF
Tamás Huszák, Gábor Nagy, László Nagy
Kulcs és Dunaszekcső csúszásveszélyes területeinek mozgása a 2013. évi Dunai árhullám idején PDF
Ferenc Kaszás, Attila Takács
Geoelektromos tomográfia Kulcs település felszínmozgásos területén PDF
Tímea Hajnal Prodán, Ernő Prácser, János Balogh, Éva Kis, Attila Novák, Beatrix Udvardi, István Viczián
Felszínmozgásos üledékek ásványos összetétele Kulcs területéről PDF
Beatrix Udvardi, István János Kovács, Csaba Szabó, Judit Mihály, Csaba Németh

Építőkövek, műemlékvédelem

Vizsgálati rendszer kiépítése mart gránitfelületek élkitöredezéseinek elemzéséhez PDF
Miklós Gálos, István Gábor Gyurika, Zsuzsanna Kun
Kutatási irányvonalak különböző anyagú megmunkált felületélek kitöredezéseinek vonatkozásában PDF
István Gábor Gyurika, Júlia Csenge Igali
Mart gránitfelületek éleit minősítő vizsgálati rendszerek összehasonlító elemzése PDF
Miklós Gálos, István Gábor Gyurika, Júlia Csenge Igali, Zsolt Hodozsán, Zsuzsanna Kun
Mart gránitlapok belépő és kilépő éleinek kitöredezési vizsgálata PDF
Zsolt Hodozsán, Zsuzsanna Kun
Kőfelületekre ülepedő por elemi összetételének vizsgálata PDF
Ákos Török, Márta Balla

Bátaapáti kutatások

Bátaapáti gránitos kőzetek tagoló felület menti nyírószilárdsági vizsgálatának összehasonlítása korábban végzett hasonló mérésekével PDF
Ildikó Buocz, Nikoletta Rozgonyi-Boissinot
Az EDZ kőzetmechanikai felosztása PDF
Ferenc Deák, László Kovács
EDZ vizsgálati szelvények adatainak komplex hidromechanikai újraértékelése a Bátaapáti NRHT-ban PDF
Boglárka Kovács, László Kovács
Tagoltsági felületek mérnökgeológiai elemzése a Bátaapáti kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló kőzetkörnyezetében PDF
Ágnes Krupa, Ferenc Deák, Péter Görög, Ákos Török
Lőttbetonos alagútfalazat és kőzet kapcsolatának vizsgálata gránitos kőzetkörnyezetben PDF
Emese Gál, Péter Görög
Időfüggő deformációs jelenségek a Bátaapáti NRHT térségeiben és azok lehetséges okai PDF
László Kovács, Eszter Mészáros, Ferenc Deák, Gábor Somodi

Gyakorlati kőzetmechanikai kutatások és földrengés

Ahol nincsenek földrengések – a horvátországi Isztria archeoszeizmológiája PDF
Miklós Kázmér
Gránitos kőzetkörnyezetben hő hatására bekövetkező kőzetfizikai változások PDF
Anita Török, Ákos Török
Thermodynamic aspects of rock friction PDF (English)
Noa Mitsui, Péter Ván
A töréses tönkremenetel keletkezésének és fejlődésének azonosítása rideg kőzetek laboratóriumi mérése során PDF
Ferenc Deák, László Kovács, Balázs Vásárhelyi
Felső-pannon konszolidálatlan homokkövek kőzetfizikai, kőzetmechanikai vizsgálata PDF
Judit Horváth, Péter Koroncz, Ferenc Fedor, Miklós Hlatki

Mérnökgeológia, pincék, alagútépítés

A budavári barlangpincék kialakításának oka és eddigi funkcióinak vizsgálata a 13. századi (első) telekosztás tükrében PDF
Balázs Szabó
A Várbazár mögötti mélygarázs területének mérnökgeológiai vizsgálata, munkatérhatárolás számítása PDF
Balázs Czinder, Péter Görög, Ákos Török
A miskolci Avas domb északi lejtőjéről származó kőzetminták mérnökgeológiai értékelése PDF
Márta Borostyáni, Mariann Mocsár-Vámos, Péter Görög, Ákos Török
Vegyes kőzetkörnyezetben alkalmazott EPB TBM teljesítményelemzése egy szingapúri példa alapján PDF
Ákos Tóth
Vízerőmű-bővítéshez kapcsolódó üregképzés kőzetmechanikai vonatkozásai PDF
Vera Szántó, Dániel Borbély, Dorottya Bicskei

Elméleti kőzetmechanikai kutatások

A deformálható, szilárd, folytonos közegek matematikai modellezésének egyes kérdéseiről: topológikus, metrikus és numerikus szempontok PDF
Géza Lámer
Szilárd testek rugalmas, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája PDF
Tamás Fülöp, Péter Ván, Attila Csatár
Nemegyensúlyi termomechanika PDF
Péter Ván
Általánosított hővezetési egyenletek vizsgálata PDF
Róbert Kovács
A rugalmasságtan síkfeladatának megoldása komplex változós függvények segítségével PDF
Zoltán Szarka