Program

Az alábbi linken érhető el a konferencia programja.
Mernökgeologia_Közetmechanika_2013_november_6_Program_jo.pdf

MÉRNÖKGEOLÓGIA-KŐZETMECHANIKA 2013 KONFERENCIA PROGRAM

2013. november 6. (szerda)

BME, K. (központi) épület, I. emelet 97. - Oktatói Klub (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)

Regisztráció: 8:30-tól - 9:00-ig

9:00 – 9:10 Ünnepélyes megnyitó

Dr. Dunai László, Építőmérnöki Kar dékánja

Dr. Balázs L. György, tanszékvezető

9:10 – 9:20 „Dr. Kertész Pál emlékkötet” Dr. Gálos Miklós könyv szerkesztője

9:20 – 9:25 Mérnökgeológia Szakosztály 50 éves évfordulója, megemlékezés

I. előadás-sorozat

9:25 – 9:40 Kuti László, Müller Tamás, Nagyné Barsi Ildikó. A belvízveszély földtani okai

9:40 – 9:55: Szívós Balázs, Csoma Rózsa, Gálos Miklós: A Darcy-féle áteresztőképességi együttható eloszlásának vizsgálata a Lágymányosi-öblözet területén

9:55 – 10:10: Maller Márton, Hajnal Géza: A tatai források hidrogeológiai vizsgálata

10:10 – 10:25 Szabó Balázs: A budavári barlangpincék kialakításának oka és eddigi funkcióinak vizsgálata a 13. századi (első) telekosztás tükrében

10:25 – 10:40 Mecsi József, Schubert József: A 2013. évi dunai árhullám néhány tanulsága Mohács példáján

10:40 – 11:10 Kávészünet (poszterek megtekintése)

II. előadás-sorozat

11:10 – 11:25 Kázmér Miklós: Ahol nincsenek földrengések – a horvátországi Isztria archeoszeizmológiája

11:25 – 11:40 Prodán Tímea Hajnal, Prácser Ernő, Balogh János, Kis Éva, Novák Attila, Udvardi Beatrix, Viczián István: Geoelektromos tomográfia Kulcs település felszínmozgásos területén

11:40 – 11:55 Udvardi Beatrix, Kovács István János, Szabó Csaba, Mihály Judit, Németh Csaba: Felszínmozgásos üledékek ásványos összetétele Kulcs területéről

11:55 – 12:10 Huszák Tamás, Nagy Gábor, Nagy László: Reológiai jellemzők vizsgálata a geotechnikában

12:10 – 12:25 Horváth Judit, Koroncz Péter, Fedor Ferenc, Hlatki Miklós: Felső-pannon konszolidálatlan homokkövek kőzetfizikai, kőzetmechanikai vizsgálata

12:25 – 12:35 Czinder Balázs, Görög Péter, Török Ákos: A Várbazár mögötti mélygarázs területének mérnökgeológiai vizsgálata, munkatérhatárolás számítása

12:35 – 13:45 Ebédszünet (poszterek megtekintése)

III. előadás-sorozat

13:45 – 14:00 Tóth Ákos: Vegyes kőzetkörnyezetben alkalmazott EPB TBM teljesítményelemzése egy szingapúri példa alapján

14:00 – 14:15 Szántó Vera, Borbély Dániel, Bicskei Dorottya: Vízerőmű-bővítéshez kapcsolódó üregképzés kőzetmechanikai vonatkozásai

14:15 – 14:30 Kovács László, Mészáros Eszter, Deák Ferenc, Somodi Gábor: Időfüggő deformációs jelenségek a Bátaapáti NRHT térségeiben és azok lehetséges okai

14:30 – 14:40 Deák Ferenc, Kovács László: Az EDZ kőzetmechanikai felosztása

14:40 – 14:50 Kovács Boglárka, Kovács László: EDZ vizsgálati szelvények adatainak komplex hidromechanikai újraértékelése a Bátaapáti NRHT-ban

14:50 – 15:00 Krupa Ágnes, Deák Ferenc, Görög Péter, Török Ákos: Tagoltsági felületek mérnökgeológiai elemzése a Bátaapáti kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló kőzetkörnyezetében

15:00 – 15:30 Kávészünet (poszterek megtekintése)

IV. előadás-sorozat

15:30 – 15:45 Gálos Miklós, Gyurika István Gábor, Igali Júlianna Csenge, Hodosán Zsolt, Kun Zsuzsanna: Mart gránitfelületek éleit minősítő vizsgálati rendszerek összehasonlító elemzése

15:45– 16:00 Hodosán Zsolt, Kun Zsuzsanna: Mart gránitlapok belépő és kilépő éleinek kitöredezési vizsgálata

16:00 – 16:15 Lámer Géza: A deformálható, szilárd, folytonos közegek matematikai modellezésének egyes kérdéseiről: topológikus, metrikus és numerikus szempontok

16:15 – 16:30 Noa Mitsui, Ván Péter: Thermodynamic aspects of rock friction

16:30 – 16:45 Fülöp Tamás, Ván Péter, Csatár Attila: Szilárd testek rugalmas, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája

16:45 – 17:00 Kovács Róbert: Általánosított hővezetési egyenletek vizsgálata

17:00 – 17:10 Ván Péter: Nemegyensúlyi termodinamika (CD bemutató)