Előadások és szerzők


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Összes
Szekció:
 

Portré

Portré: Balázsy Béla PDF
Béla Balázsy

Higrogeológia

A legfelső vízzáró réteg előfordulása és vastagsága különböző laza üledékes területeken PDF
László Kuti, Tamás Müller
Fővárosi településgeológia – Pest belvárosi mélygarázsok hatásvizsgálata PDF
Árpád Ferenc Lorberer
A vácrátóti geotermikus kutak helyzete a felszín alatti vízáramlási rendszerekben PDF
Lili Pataki, Anita Erőss
Szivárgási tényező vizsgálata kisminta kísérlet és numerikus modell segítségével PDF
Tímea Vig, Dávid Farkas, Géza Hajnal

Környezetföldtan, településgeológia

Budapest X. kerületének településgeológiai térképsorozata PDF
Anita Andó, Nikolett Bodnár, György Gyuricza, István Zsámbok
A mérnökgeológia feladatai és lehetőségei a környezet védelmében – környezeti és társadalmi konfliktusok Aknaszlatinán PDF
Róbert Németh, Zoltán Verrasztó, Tibor Izsák
Meredek rézsűvel kialakított hulladéklerakók állékonysági kérdései PDF
Gabriella Varga, Gábor Szarka, Sándor Aipli

Mérnökgeológia

II. János Pál pápa téri földtani képződmények mérnökgeológiai értelmezése a metró fúrások és karotázs adatok alapján PDF
Edina Bartakovics, József Kovács, Ákos Török
A 3VK vizsgálati kamra kihajtása során feltárt vetőzóna hatása a 3D-s optikai konvergencia mérések eredményeire PDF
Ferenc Deák, Zoltán Hogyor, József Csicsák
Törésmodellezés a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló környezetében, a BN2-1-es fúrás alapján PDF
Krisztina Istovics, Tivadar M. Tóth
Kombinált hő- áram és fémtermelés ultramély érctestekből – rétegcsúsztatás jövőbeni alkalmazása PDF
Máté Osvald, János Szanyi

Geotechnika

Kövér agyag dinamikus alakváltozási tulajdonságainak vizsgálata PDF
Márta Back, Ákos Török
A túlkonszolidáltságról – a kiscelli agyag példáján PDF
Tamás Paál
Az ágyazási tényező talajok és kőzetek esetén PDF
Milán Gévai, Balázs Vásárhelyi

Kőzetmechanika - laborvizsgálatok

Kőzetmechanikai és kőzetszilárdsági vizsgálatok a Műegyetemen PDF
Miklós Gálos, István Kürti
Tagoltság menti nyírószilárdság laboratóriumi meghatározása többlépcsős vizsgálati eljárással PDF
Márta Back, Balázs Hübner, Péter Görög
A Schmidt-kalapács alkalmazhatóságának vizsgálata kőzetek nyomószilárdságának becslésére PDF
Gyula Bögöly, Miklós Gálos
Kőzetek fagyasztás hatására bekövetkező mechanikai változásainak vizsgálata PDF
Adrienn Ficsor, Balázs Vásárhelyi
A parajdi sókőzet mechanikai tulajdonságainak elemzése PDF
Zsuzsanna Fekete, Benedek Lógó, Balázs Vásárhelyi
Nem-Fourier hővezetés a kőzetmechanikában PDF
Ádám Lovas, Róbert Kovács, László Kovács

Kőzetmechanika - elméleti és terepi vizsgálatok

A Bátaapáti NRHT kamratérségét befogadó gránittest kőzetmechanikai viselkedésének jellemzése az akusztikus emissziók megfigyelése alapján PDF
Ferenc Deák, István Szűcs, János Bakai
Fúróiszap és foliáció hatása a hidraulikus repesztésre PDF
Márton Pál Farkas, Gyula Dankó
Az anyag folytonos és diszkrét viselkedésének leírása. A modellezés kérdései PDF
Géza Lámer
A kőzet mechanikai tulajdonságainak és reológiai viselkedésének meghatározása furadékanyag kvarcszemcséi alapján PDF
Ágnes Skultéti, Tivadar M. Tóth
Barlangpince állékonyságának vizsgálata, budai Várhegy PDF
Nikoletta Zsíros, Gyula Bögöly, Péter Görög

Műemlékvédelem, ásványi nyersanyagok

Kicsinyített boltozatok laboratóriumi és hibrid végeselemes modellezése PDF
Gyula Bögöly
Sāfītā vára és kőomlások szíriai partvidék 'holt falvaiban' – archeoszeizmológiai tanulmány PDF
Miklós Kázmér, Balázs Major
A Ház őrzői: a bronz oroszlánok. Restaurálást megelőző röntendiffrakciós és elemanalitikai vizsgálatok PDF
Katalin Kopecskó
Műemlékvédelemben használt restauráló habarcsok szilárdsága és vízfelvétele PDF
Balázs Szemerey-Kiss, Ákos Török
A Siroki vár sziklafalainak állékonyság vizsgálata: a térinformatika és mérnökgeológia együttes alkalmazása PDF
Tamás Lovas, Árpád Barsi, Gyula Bögöly, Balázs Czinder, Péter Görög, Béla Kleb, Bence Molnár, Bálint Pálinkás, Nikoletta Rozgonyi-Boissinot, Árpád Somogyi, Balázs Vásárhelyi
Minőségi paraméterek szerepe a közérdekű ásványi nyersanyag előfordulások meghatározásában – MINATURA2020 PDF
Katalin Szabó, Zoltán Horváth, Katalin Sári, Csaba Vígh