Áttekintés

A Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Konferencia már 10 éves hagyományra tekint vissza, 2006 óta jóformán évente rendezi a Geotechnika és Mérnökgeológia (korábban az Építőanyagok és Mérnökgeológia) Tanszék a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztálya. A szakmai támogatást a Tanszék és a Szakosztály mellett az IAEG és ISRM Magyar Nemzeti Bizottsága biztosítja.

A Konferencia fő témái:

  • Építési kőanyagok és kőzetek minősítése
  • Felszínmozgások, pince és üreg állékonyság
  • Hidrogeológia
  • Környezetföldtan
  • Kőzetmechanikai helyszíni és laborvizsgálatok
  • Kőzetkontinuumok mechanikája
  • Mélyépítési mérnökgeológia
  • Műemléki kőanyagok és épületek diagnosztikája
  • Településgeológia