MÉRNÖKGEOLÓGIAI KONFERENCIÁK, MÉRNÖKGEOLÓGIA - KŐZETMECHANIKA 2016

Betűméret: 
Sāfītā vára és kőomlások szíriai partvidék 'holt falvaiban' – archeoszeizmológiai tanulmány
Miklós Kázmér, Balázs Major

Last modified: 2016-12-01

Absztrakt


Sāfītā keresztes erődítmény Szíria partvidékén, Tartus kormányzóságban. A la-kótorony jelentős, földrengések okozta sérüléseket visel mind a mai napig. A rengések keltette vibráció a vastag falakat is áthatoló töréseket hozott létre. Ezek mentén az épület közepe kiszélesedett és a belső ívek zárókövei lezökkentek. Feltehetően észak-déli irányú lökések okozták a sérülések nagyobb részét. A vártól északra Khirbat al-Qurshiyya elhagyott, késő antik falu. Kőbányájában számos elmozdult, ki-billent, lezuhant tömb található. Az elmozdulások jellemzően északi irányúak; ez erőteljes, észak-déli mozgásra utal. ‘Ayn Qadib falucska a Jabal Ansariyya hegyvonulatban, egy északi irányú kőomlásban pusztult el. Egy 1202-ben keltezett levél tanúsítja, hogy Sāfītā lakótornya az abban az évben lesújtó földrengésben súlyos sérülést szenvedett. A Yammouneh-törés, mely mindössze 50 km-re, délre húzó-dik, lehetett a pusztulás okozója.

Kulcsszavak: archaeoszeizmológia földrengés, középkor, Szíria


Full Text: PDF